Kontrola lege ploda

V 36. tednu ali kasneje ocenimo lego ploda (glavična vstava, medenična vstava, prečna lega), zrelost posteljice, količino plodovnice in glede na to stanje ploda. Ocenimo tudi telesno težo ploda. Po 36. tednu plod redkeje spreminja svojo lego, zato v primeru medenične vstave ali prečne lege svetujemo poskus zunanjega obrata oziroma se pogovorimo o načinu poroda.